เมนูหลัก
 บทความเชิงสุขภาพสัตว์  บทความสินค้าและนวัตกรรม  หมวดสินค้าและอาหารสัตว์
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

อาหารนกลูกป้อนเบิร์ดเนอจี

 ท้าพิสูจน์

อาหารนกลูกป้อนแรนดอล์ฟ

“Randolph Birdnergy Neonate and Booster”

เป็นสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้น ในบรรดาอาหารลูกป้อนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เหมาะสมในลูกนกแก้วต่างๆได้

อัตราการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ นั่นหมายถึงการได้ขนาดของลูกนกที่ต้องการ ทั้งกล้ามเนื้อและโครงสร้าง และยังดำรงสภาพผิวหนังและขนที่งดงามอย่างจริงจัง รวมไปถึงสุขภาพของร่างกายและจิตใจที่ดี

อาหารที่ดีนั้นสามารถให้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างแน่นอน

อะไรคือ “อรรถประโยชน์” ล้ำค่าที่อยู่ในอาหาร

ประการแรก คือ ดีเด่นด้านการให้พลังงาน การให้ระดับของพลังงานมากพอสำหรับการเจริญเติบโต และระดับพลังงานนั้นมาจากโปรตีนที่อยู่ในระดับสูงสุดในบรรดาอาหารนกลูกป้อนที่พึงจะมี แต่ไม่มากจนเกินความจำเป็นและทำลายสุขภาพลูกนกในวัยเจริญเติบโต ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่ไต หัวใจ ตับ และมีผลต่อการเจริญของกระดูกได้ มีระดับของไขมันทดแทนมากยิ่งขึ้นที่สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานผ่านวัฏจักรเครปส์และอิเลกตรอนทรานสปอร์ต ซึ่งทำให้เกิดพลังงานกับนกอย่างมหาศาล  นั่นหมายถึงการทำให้เกิดการเจริญเติบโตได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้มีสารกลุ่มควอเทอนารี เบนโซฟีนันทริดีน  และโฟรโทพีน อัลคาลอยด์ ช่วยเพิ่มการดูดซึมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงพบระดับของกรดอะมิโนในเลือดเพิ่มขึ้นจากการใช้ ช่วยเพิ่มน้ำหนักในภาวะลูกนกมีน้ำหนักตัวน้อยหรือเจริญผิดปกติ

ประการที่สอง คือการเสริมจุลชีพหรือโปรไบโอติกส์ที่สำคัญ

ช่วยรักษาสมดุลของจุลชีพภายใน ทำการต้านเชื้อโรค ช่วยลดปัญหาพิษที่ได้จากเชื้อโรคในทางเดินอาหาร และบางชนิดทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารอาหารที่ร่างกายนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น Bacteroides sp., Bacillus spp., Bifidobacteria , Lactobacillus spp. และตัวอื่นๆ มีผลทำให้ระบบทางเดินอาหารมีความแข็งแรง สามารถป้องกันการติดเชื้อในทางเดินอาหารได้ดีขึ้น และยังช่วยให้กระบวนการหมักอาหารมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าการไม่ได้เสริม และมากกว่านั้น การเสริมด้วยยีสต์ชนิด Saccharomyces cerevisiae ช่วยในการหมักย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็น Avian Enzyme ที่ใช้ในการบำรุงนกแก้วทั่วโลก

ประการที่สาม คือ ดีเยี่ยมด้านการคัดเลือกกรดอะมิโนแบบจำเพาะ กรดอะมิโนหลายชนิดมีความสำคัญและจำเพาะต่อการเจริญเติบโต ซึ่งมักจะขาดมากในลูกนกที่กำลังเจริญเติบโต และนกเจ็บป่วย การเสริมกรดอะมิโนแบบจำเพาะเจาะจงจึงมีความสำคัญมาก ที่จะมุ่งไปสู่ความแตกต่างด้านโภชนาการและผลลัพธ์ที่สุขภาพของตัวนก เช่น การได้สภาพของผิวหนังและขนที่สวยงาม รวมทั้งทำการให้การสร้างขนเกิดขึ้นอย่างแข็งแรง ไปจนถึงการช่วยเป็นอาหารเสริมในช่วงผลัดขนที่ดีเลิศ กรดอะมิโนที่ช่วยรักษาระดับภูมิคุ้มกันที่ดี กรดอะมิโนบางชนิดช่วยในการบำรุงตับ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ซึ่งไปมีผลต่อการฟื้นฟูสภาพสัตว์ที่เมื่อยล้าและกำลังเจ็บป่วยได้เป้นอย่างดี

ประการที่สี่ คือ แก้ไขปัญหาสุขภาพในฟาร์ม เราปฏิเสธเรื่องโรคที่รบกวนอยู่เสมอได้ยาก เมื่อฟาร์มเรามีปัญหาเกิดโรคใดโรคหนึ่งแล้ว มักจะเกิดปัญหาซ้ำๆ เช่น ท้องเสีย เป็นบิด ติดหวัด และตาย อาหารนกลูกป้อนชนิดนี้สามารถช่วยลดและป้องกันปัญหานี้ นอกจากความแข็งแรงที่ได้จากสารอาหารโดยรวมแล้ว ตัวที่ช่วยได้โดดเด่นในอาหารนกลูกป้อนชนิดนี้ ที่แตกต่างกับอาหารอื่นๆอย่างสิ้นเชิง คือสารกลุ่มควอเทอนารี เบนโซฟีนันทริดีน  และโฟรโทพีน อัลคาลอยด์ที่ไปเพิ่มความแข็งแรงของระบบทางเดินอาหาร โดยไปทำให้เยื่อบุลำไส้ชั้นมิวโคซามีความแข็งแรงยิ่งขึ้น ลดกระบวนการอักเสบให้อยู่ในระดับที่ต้านเชื้ออย่างพอเหมาะ สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้ และใช้ต้านบิด และยังเสริมโปรไบโอติกส์ ที่ช่วยรักษาสมดุลของจุลชีพภายใน ทำการต้านเชื้อโรค ช่วยลดปัญหาพิษที่ได้จากเชื้อโรคในทางเดินอาหาร และบางชนิดทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารอาหารที่ร่างกายนำไปใช้ และตัวที่โดดเด่น เช่น แซคคาโรไมเสส ซีริวิซีอี ช่วยในการหมักย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางทีเราเรียกยีสต์ชนิดนี้ว่า “เอเวี่ยนเอนไซม์” หรือน้ำย่อยอาหารสำหรับนก มีระดับของกากอาหารเหมาะสม จึงทำให้การขับถ่ายออกมาเป็นปกติ จับกันเป็นก้อน

ประการที่ห้า คือ ดีเรื่องบำรุงตับ พบว่าสารกลุ่มควอเทอนารี เบนโซฟีนันทริดีน  และโฟรโทพีน อัลคาลอยด์ ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคแฟตตี้ลิเวอร์ซินโดรม หรือโรคตับไขมันพอกได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าช่วยลดค่าตับที่ระบุว่าตับเสียหาย เช่น GLDH ในสัตว์ที่เป็นโรคตับอย่างชัดเจนใน 30 วัน ในไก่และสัตว์ปีกนั้นจะพบโรคนี้อยู่เสมอ เนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสม การถูกขังกรงเป็นเวลานานหรือนกอ้วน ปัจจัยที่ทำให้ตายได้ง่าย เช่น อากาศร้อน ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงและอาจรวมถึงฮอร์โมนเพศอื่นๆได้ ทำให้ตับโตและตับแตก เป็นต้น

ประการที่หก คือ ดีเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารกลุ่มควอเทอนารี เบนโซฟีนันทริดีน  และโฟรโทพีน อัลคาลอยด์ สร้างเอนไซม์ ได้แก่ ฮีม ออกซีจีเนส วัน ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดมาโครเฟจ

อรรถประโยชน์ 6 ประการนี้ ใช่จะหาได้จากอาหารทั่วไปได้ง่าย แม้จะได้พยายามค้นคว้าเรื่องนวัตกรรมใดแล้ว ก็จะเห็นว่าอาหารนกลูกป้อนชนิดนี้มีความล้ำค่าเหนือกว่าอาหารนกลูกป้อนชนิดอื่นๆอยู่อีกหลายชนิดทีเดียว นอกจากนี้ยังละลายได้ง่ายในน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง เพราะการใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นในการละลายนั้น จะทำให้เสียคุณค่าทางโภชนาการมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มวิตามินซึ่งไม่ทนต่อความร้อนและแสง ไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดกระเพาะพักอักเสบและทะลุจากน้ำร้อนลวก กินน้อยๆไม่ต้องป้อนกันมากๆ ก็ได้พลังงานเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระเพาะพักค้างทำให้อาหารในกระเพาะพักบูดเปรี้ยวเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

ไม่ลองจึงไม่มีโอกาสได้รู้ และพบกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนและโดดเด่นยิ่งกว่าที่เคยพบ